icon
icon
icon
icon

KORUMA MÜHENDİSLİK : Gümrüklü Sahalarda İlaçlama Hizmeti Sunmaktadır...

Ambar Zararlıları

İnsanlar ürünlerini daha sonradan tüketme amacıyla saklarlar. Bu saklama süresince ürüne mikroplar, kemirgenler ve özellikle böcekler zarar vermektedirler.

Yapılan araştırmalar, zararlı böceklerden dolayı tahıllarda yılda ortalama % 10 kayıp meydana geldiğini göstermiştir.Ülkemizde en fazla üretimi yapılan tahıl ve baklagiller ile diğer bazı ürünlerde önemli kayıplara neden olan zararlı böcekler ve mücadeleleri aşağıda olduğu gibidir. Zarar şekilleri ve ekonomik önlemleri

Böcekler:
1.Besin ortamında beslenerek ürün kaybı, tohumluk değerinin azalması.
2.Ekmeklik özelliğinin azalması.
3.Gömlek artıkları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddesi ile ürünün kirlenmesi.
4.Yoğun bulaşmada kırışma ve kokuşmalar oluşturma yoluyla zarar verirler.

Ambarlanmış tahıllarda zararlı olan böcekler iki gruba ayrılırlar:

1 ) Sağlam taneye zarar verenler:
- Buğday biti (Sitophilos granarius )
- Pirinç biti (Sitophilus oryzae )
- Ekin kambur biti (Rhizopertha dominica )
- Khapra böceği (Trogoderma granarium Everts)
- Arpa güvesi (Sitotroga cerealelle Oliv.)

2) Yukarıda sayılan böceklerin yediği yenik tanelere ve kırık tanelere zarar verenler.
-Kırma ve un bitleri (Tribolium confusum Duv .–Tribolium molitor L.)
-Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis L.)
-Un kurdu (Tenebrio molitor L. )
-Ekin kara böceği (Tenebriodes mauritanicus L.)
-Değirmen güvesi (Ephestia kuehniella )
-Kuru meyve güvesidir (Plodia interpunctella ) Şimdi bunları, birer birer inceleyelim.

Ambarlanmış Tahıl Ve Mamullerinde Zararlı Olan Böcekler

Buğday Biti (Sitophilos granarius )
Erginleri parlak ,koyu kahve ve esmer renkli 3-5 mm boyundadır.Başı uzun hortumla son bulur. Alt kanatlar körelmiş olduğundan uçamazlar.Yumurtalar beyaz renkli, larvalar krem renkli ve bacaksızdır.Pupa sarımsı beyaz renklidir. Ergin dişi hortumu ile tahıl tanesini delerek içine yumurtasını koyar ve deliği çıkarttığı bir madde ile kapatır.Yumurta sayısı 150-300 arasında değişir.Yumurta larva ve pupa dönemi dane içinde geçer.Elverişli şartlarda gelişme süresi 30-45 gündür.8-12 günde yumurtadan çıkan kurtçuk tanenin iç kısmını yiyerek beslenir. Yılda 3- 4döl verir.

Pirinç Biti (Sitophilus oryzae )
Ergin ,yumurta,larva ve pupa morfolojik olarak buğday bitine benzer.Üzerinde bulunan dört adet turuncu leke ve gelişmiş alt kanatları ile buğday bitinden ayırt edilir: Ayrıca uçabilmektedirler. Yaşayışı buğday bitine benzer.Elverişli şartlarda gelişme süresi 26 gündür. Yılda 4-5 döl verir

Ekin Kambur Biti (Rhizopertha dominica )
Ergin ,esmer kırmızı renkli 2.5-3 mm boyda ve silindirik şekillidir.Başı göğüs altında eğik durduğu için kamburumsu bir görünüme sahiptir. Erginler gelişmiş zar kanatlarıyla uçma yeteneğine sahiptir.Yumurta pembe renkli ve armut biçimindedir.Larva beyaz renkli ve 5 mm boydadır.Pupa önceleri beyaz sonra kahverenklidir. Ergin dişi tek yada kümeler halinde 300-500 yumurta bırakır. Larvaların bir kısmı hububat tanelerini delerek tane içinde beslenirken ,bir kısmı da erginlerin oluşturdukları un ve kırıntılarla geliştikten sonra tane içine girerler.Ergin olduktan sonra taneyi delerek dışarı çıkar.Elverişli şartlarda gelişme süresi bir aydır.Yılda 3-4 döl verir.

Khapra Böceği (Trogoderma granarium Everts)
Erginler kırmızımsı kahverengi ve oval şekillidir.Vücut üzerinde açık renkli enine bantlar ve kıllar bulunur.Ergin dişi 2.5, erkek 1.8 mm boydadır. Yumurta saydam ,beyaz renklidir.Larva yaşına göre 0.5-5.5 mm boyda halkalı bir görünüştedir. Üzerinde pek çok sert ve uzun kıllar vardır. Bu kıllar vücudunun sonunda kuyruk görünümü kazanır. Pupa soluk esmer renkli ,sırtı hariç her tarafı tüylerle kaplıdır.Erginleri gıdalanmaksızın 14-22 gün yaşar.Ergin dişi 30-126 adet yumurta bırakır.Yumurtadan çıkan larva bulunduğu yerdeki gıdaları yiyerek gelişir. Hareketsiz dönemi gıda maddesinin üzerinde geçirir. Gelişmiş larvalar ambarın çatlak ve oyuklarına yerleşir.Yılda ortalama 4-5 döl verir.Elverişli koşullarda döl sayısı 12 ye kadar çıkabilir.Örneğin larvalar 4-5 yıl gıdalanmaksızın yaşayabilirler.

Kırma ve Un Bitleri (Tribolium confusum Duv . –Tribolium molitor L.)
Erginleri parlak koyu kırmızı renkli ve yassı şekildedir,baş ve göğüs sık noktalıdır.Kırma bitinde gözün ön kısmındaki şakak çıkıntısı göz hizasını geçer.Un bitinde ise geçmez.Ayrıca bu iki türü birbirinden ayıran özellik un bitinde antenlerin son üç halkasının diğerlerinden daha geniş olmasıdır.Her iki türün yumurtası beyaz renklidir.Larvalar sarımsı kahve renklidir.Pupa önce beyaz sonra sarı renklidir. Gıda ortamına bırakılan yumurtalar ,kabuklarında yapışkan bir bir madde olması nedeniyle gıda ile örtülüdür.Her iki türde yılda 3-4 döl verir.

Boynuzlu Böcek (Gnathocerus cornutus Fabr.)
Erginleri parlak kırmızımsı esmer renklidir.Yumurta beyaz renklidir.Larva silindirik ve sarı renkli,pupa sarımsı kahverenklidir.

Testereli Böcek (Oryzaephilus surinamensis L.)
Vücudu dar ve uzun olup rengi kırmızıdan koyu kahveye kadar değişir. Pronotumun her iki yanında 6’şar adet testere dişi şeklinde çıkıntı vardır.Yumurta beyaz renkli ,ince ve uzundur.Larva beyaz ,pupa krem renklidir. Yılda 5-6 döl verir.

Un Kurdu (Tenebrio molitor L. )
Erginleri parlak koyu kahve ve siyah renklidir. Pronotum ince halkalı kın kanatların üzeri boyuna ince çizgilidir.Yumurta beyaz renkli ve fasulye tanesi gibidir.Larva sarı renkli,pupa önceleri beyaz iken sonraları koyulaşır. Yılda 1 döl verir.

Küçük Kırma Biti (Leomophloeus ferrugineus)
Erginler yassı şekilli ,kırmızımsı kahverengindedir.Kın kanatlar çizgilidir.Larva beyaz renkli ,pupa sarımsı krem renktedir. Erginler yumurtalarını gıda içine bırakır. Olgun larva pupa olmadan önce çevresindeki gıda maddelerini vücuduna yapıştırır,bu barınak içinde pupa olur. Yılda 3-4 döl verir.

Pirinç Kırma Biti (Latheticus oryzae Waterh)
Ergin parlak kırmızımsı kahverenklidir. Antenler uca doğru genişler. Elytraların üzeri çizgilidir. Yumurta beyaz renkli ,ince uzun biçimlidir.Larva ve pupanın görüntüsü kırma bitlere benzer. Yılda birkaç döl verir.

Un Güvesi( Pyralis farinalis L. )
Ergin kırmızımsı esmer renkte ,ön kanatların ucunda ve sonunda zikzak bantlara sahiptir.Ön ve arka kanatlar saçaklıdır.Larva grimsi beyaz renkli ve vücudu kıllıdır.Pupa beyaz bir kokon içinde kahverenklidir. Erginleri gıda ortamına yumurtalarını bırakır.Gelişip olgunlaşan larva kokon içinde pupa olur.

Un Akarı (Acarus siro L.)
Saydam beyaz renkli ,küçük canlılardır.Gözle görülmeleri zordur.Bacaklarında ve vücut sonunda uzun kıllar vardır.Larva erginden daha küçüktür.Un akarı yüksek nemli ve sıcak koşulları sever.

Ekin Kara Böceği (Tenebriodes mauritanicus L.)
Ergin parlak esmer renkli ,yassı ve uzundur.Elytralar üzerinde enine çizgiler vardır.Yumurta beyaz renkli ve iplik şeklindedir. Larva, kirli beyaz renkte ,vücudu kıllarla kaplıdır.Son iki göğüs segmentinde ikişer adet koyu leke bulunur.Pupa krem renklidir. Erginler iki yıl kadar yaşar.Larvalar uzun süre gıda almadan yaşayabilirler. Yılda 1 döl verir.

Değirmen Güvesi (Ephestia kuehniella )
Ergin güve dumanlı gri renkte ,ön kanatlar üzerinde enine zikzak bantlar vardır.Arka kanatlar sarımsı beyaz renkli ve saçaklıdır.Yumurta beyaz renkli ,oval;larva ise krem renkli kıllıdır.Kıl diplerinde kahverengi halkalar bulunur.Pupa sarımsı kahverengidir. Erginler yumurtaları gıda ortamına bırakır.Olgunlaşan larva gıda ortamını terk ederek ambardaki yarık,çatlaklara yerleşir. Yılda 3-4 döl verir.

Kuru Meyve Güvesi (Plodia interpunctella )
Ön kanadın ucu bakır kırmızısı, kalan kısmı ise sarımtırak gri renktedir. Arka kanatlar vücudun art bölümü gri renktedir. Larva yumurtadan ilk çıktığında kirli beyaz daha sonra pembe veya gri renk alır. Ergin dişi hareketsiz devreyi (Pupa devresi) bitirdikten sonra üç gün içinde yumurtlamaya başlar. Yumurtadan çıkan larva bulunduğu gıda ortamı üzerinde beslenir. Olgunlaşan larva kendine bir ağ örerek tekrar pupa haline geçer.Yılda koşullara göre 2-5 döl verir.

Arpa Güvesi (Sitotroga cerealelle Oliv.)
Ergin sarımsı veya sarımsı esmer renktedir.Antenler vücuttan uzundur.Vücutları uzun tüylerle kaplıdır.Yumurta önceleri gri beyazken sonraları kırmızıya döner.Larva beyaz veya pembemsi kıllıdır.Pupa parlak saman rengindedir. Zararlı ürüne daha tarlada iken bulaşır.Ürün genellikle tarladan bulaşık gelir.Larva tane içine girerek beslenmeye başlar.Larva ve pupa dönemini tane içinde geçirir. Zararlı taneyi kelebek olarak terk eder.Yılda 3-4 döl verir.

Buğday biti, pirinç biti ve ekin kambur biti  Tahılda 
Khapra böceği  Tahılda, süt tozu, bira mayası, kurutulmuş et ve balık, küspe un ve un mamullerinde, ayçiçeği tohumu, iç fındık gibi yiyeceklerde, 
Testereli böcek  Tahıl, un ve mamulleri, kuru meyveler ve tütünde 
Un kurdu, ekin kara böceği  Un ve mamulleri, tahıl, ekmek ve kuru meyvede 
Değirmen güvesi  Un ve mamulleri, tahıl ve kuru meyvelerde 
Tütün güvesi  Kurutulmuş tütün, sebze ve meyvelerde, tahıl ve mamullerinde, tohumlar ve birçok ambarlanmış üründe, 
Kuru incir kurdu  Kuru incir ve diğer kuru meyvelerde, tahıl, un ve mamullerinde, 
Kuru meyve güvesi  Kuru meyvelerde, tahıl ve mamullerinde, yer fıstığı, tütün, iç badem ve tohumlarda, 
Un güvesi  Un ve mamulleri ve tahılda 
Arpa güvesi  Tahılın her cinsinde zararlı olur 
   
Tahıl ambar böceklerinden Kapra Böceği, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde; diğerleri ise ülkemizin tüm bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır

TAHIL AMBAR BÖCEKLERİ İLE MÜCADELE

Mücadelede temel hedef temiz ambara temiz ürün konulması ve ambarlama süresince böcek bulaşmalarından korunmasıdır.

Koruyucu Önlemler
Ürün Ambara Alınmadan ÖnceAmbar, eski ürün artıklarından temizlenmeli, duvardaki yarık ve çatlaklar kapatılmalıdır.
*  Ambarın kapı ve pencereleri tellenmelidir.
*  Ambar serin, havadar, aydınlık ve aktarmaya imkan verecek şekilde olmalıdır.

Yeni Ürün Ambara Alınırken ve Alındıktan Sonra
*  Yeni ürün eski ürünle aynı ambara konulmamalıdır.
*  Ambara konulan ürünün nemi fazla (% 12'den fazla) olmamalıdır.
*  Ürün kırıksız olmalı, içinde taş, toz ve yabancı maddeler bulunmamalıdır.
* Çuvallı ürünler ızgara üzerine konulmalı ve duvar ile aralarında yarım santimlik mesafe olmalıdır.
* Dökme ürünler tek yığın şeklinde değil, birkaç yığın olarak konulmalıdır.
*  Ambardaki ürünler ayda bir böcek; nem ve sıcaklık bakımından kontrol edilmelidir. Ürün nemli ve kızışma var ise aktarma ve havalandırma yapılmalıdır.

İlaçlı Mücadele Tahıl ambar böcekleri ile ilaçlı mücadele:
Boş ambar ilaçlaması, Koruyucu ilaçlama, Dolu ambar ilaçlaması şekilde yapılır.

Boş ambar ilaçlaması:
*  Yeni ürün ambara alınmadan 15 gün önce yapılır.
*  Ambar temizlenip süpürülür ve süprüntü pislikler yakılır.
*  Ambardaki yarık ve çatlaklar kapatılır
*  Gerekli ölen ilaçla ambar yüzeyi ilaçlanır.

Koruyucu ilaçlama:
Ürün ambara alınmadan önce, ürün az ise ilaçlamada bidon kullanılır. Fazla ise partiler halinde yapılır. Düz bir yere yığılan ürün üzerine ilaç saçıldıktan sonra kürekle karıştırılır.
*  İlaçlama rüzgarsız ve sakin havalarda açık bir yerde yapılmalıdır. Dolu ambar ilaçlaması (Gazlama)
*  Ürün ambarda iken bir bulaşma olduğunda uygulanır.
*  Gazlama (fümigasyon), gazlama odaları veya çadır altında yapılır.
*  Gazlama süresi hava sıcaklığına bağlıdır. · 12 ile 15 oC’de 5 gün, 16 ile 12 oC’de 4 gün, 20 oC’nin üstünde 3 gündür.
*  Gazlama maddeleri (hidrojen sülfür veya metil bromit içeren maddeler) miktarı ve gazlama tekniği hakkında Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine danışılmalıdır.

BAKLAGİLLERDE ZARARLI TOHUM BÖCEKLERİ

Ülkemizde üretimi fazla alan mercimek, fasulye, nohut, bezelye gibi yemeklik, fiğ, burçak gibi yemlik baklagillere tohum böcekleri fazla zarar vermektedir. Bu böcekler baklagil tanelerinin içini yiyerek önemli maddi zararlar çıkarırlar.

Bunları
1- Yılda tek döl verenler
2- Yılda çok döl verenler diye ayırabiliriz.


1. Yılda Tek Döl Veren Tohum Böcekleri
Bu böcekler mercimek, bezelye, fiğ ve burçak gibi baklagillerde zararlı olurlar.
* Bezelye Tohum Böceği (Bruchus pisorum L.) Ergin oval veya uzamış oval şeklinde ,biraz yassı ,siyah renkli olup üzeri gri,beyazdan açık kahveye kadar değişen renkleri vardır. Üzeri sık kıllarla kaplıdır. Kanatların ortaya yakın kısmında beyaz lekelerden oluşmuş bant vardır. Antenler 11 halkalıdır. Yumurta ,portakal sarısı renginde ,oval bir ucu daha geniştir. Larva krem renkte Baş koyu kahvedir. Birinci dönemde bacaklı ,taneye girdikten sonra bacakları kaybolur. Pupa açık kahverengindedir.
* Bakla Tohum Böceği (Bruchus rufimanus Boh.) Ergininin vücudu oval veya yassılaşmış olup siyah renkli ve üzeri kıllarla kaplıdır. Kanatlarda beyaz lekelerin dizilişleri iki ince bant görümündedir. Yumurta oval şekilde önceleri şeffaf krem renginde iken bulanık beyaz ve donuk krem renge dönüşür. Olgun larva beyaz krem renginde ve bacaksızdır. Pupa ovalimsi şekilde ,krem renginde ,gözler koyu ağız ve bacaklar belirgindir.
* Mercimek Tohum Böceği (Bruchus lentis Fröhl.) Ergin genel olarak gri renkli ve üzeri beyazımsı lekelidir. İlk beş anten halkası ile ön ve orta bacağın tibia ve tarsus kısmı açık kahverengidir. Yumurta yuvarlağımsı embriyonun bulunduğu uç hafif kabarıktır. Larva sarı-krem renkte ,baş açık ,ağız parçaları koyu kahverengidir.
* Ortadoğu Mercimek Tohum Böceği ( Bruchus ervi Fröhl.) Ergini silindir şeklinde siyah ve kurşuni kıllarla kaplı ve beyaz tüylerle örtülüdür. Kanatlar üzerinde başa dönük (V) şeklinde bir kuşak vardır. Orta femurun açık renk oluşu ile diğer türlerden ayrılır. Yumurta açık sarı renkli ,oval bir ucu hafifçe kabarıktır. Larva tombul kıvrık olup bacaksızdır. Pupa pürüzsüz ve parlaktır.
* Akdeniz Mercimek Tohum Böceği (Bruchus signaticornis Gyll.) Ergini koyu kahverenginde ,kanatların üzerinde beyaz tüylerden oluşmuş bir veya iki bant vardır. Son anten halkasının açık renkli oluşu ile diğerlerinden ayrılır. Yumurta portakal sarısı renginde üzeri bal peteği görünümündedir. Larva önceleri beyaz renkli iken sonraları baş kahverengine dönüşür.

2. Yılda Çok Döl Veren Tohum Böcekleri
Bu böcekler fasulye, börülce nohut gibi baklagillerde zarar yapabilirler.

* Fasulye Tohum Böceği (Acanthoscelides obtectus Say) Ergininin vücudu uzunca oval ,yassı ,açık ve koyu kahverenklidir. Vücudunun üzeri arkaya yatık sarı yeşil çok kısa kıllarla örtülü olup aralarında açık gri tüylerle kaplı uzunca lekeler bulunur. Vücudun alt kısmı kırmızımsı sarı renktedir. Antenleri 11 halkalıdır. Üç çift olan bacakları kırmızımsı kahverengindedir.
Fasulye tohum böceğinin yumurtası uzun ,ovaldir. Bir ucu sivrice diğer yuvarlaktır. Önceleri parlak beyaz renkte iken giderek renk donuklaşır süt beyaz olur. Yumurtadan ilk çıkan larvanın gövdesi silindiriğimsi uzun olup arkaya doğru incelir,uzun kıllarla kaplıdır. Üç çift ince uzun bacağı vardır. Yumurtadan çıkan larva bir süre tanenin üzerinde dolaştıktan sonra tane kabuğunu delerek bir galeri açar ve orada beslenir.
Fasulye tohum böceğinin pupası tane kabuğunun hemen altındaki bir odacıkta oluşur. Bu durum tane kabuğu üzerinde yuvarlak yağ lekesine benzer renk değişimi ile kendini belli eder. Zamanla renk esmerleşir. İlk zamanlarda parlak beyaz olan pupanın rengi giderek matlaşır.
* Börülce Tohum Böceği (Callosobruchus maculatus F.) Uçan ve uçmayan olmak üzere iki formu vardır. Uçucu formunun ergininin üzeri kızıl kahve ,parlak sarı ve beyaz kıllıdır. Kanat dikdörtgen şeklindedir. Her iki kanadın üst kısmında küçük fazla belirgin olmayan 3 siyah leke mevcuttur. Bacaklar kızıl kahvedir. Uçucu olmayan formun dişisinde zemin rengi siyahtır. Bundan dolayıdır ki üzerindeki aslında sarı ve beyaz olan kıllar gri gibi gözükür. Kanattaki orta siyah leke uzamıştır. Uç kısmında beyaz enine bir bant bulunur. Erkekte bu fark az belirgindir. Yumurta yuvarlağımsı ,bir ucu daha sivridir. Yumurtanın rengi ise kreme dönük beyazdır. Zamanla sedef görünüşü alır ve daha sonra donuklaşır. Yeni çıkan larvanın bacakları uzundur. Yumurtadan çıkar çıkmaz taneye girer. Giderek bacaklardaki tüyler kaybolur.

Mücadelesi
Mücadelede koruyucu önlemler, ilaçlı mücadele ve gazlama yapılır. Koruyucu önlemler Temiz tohumluk kullanılmalıdır. Hasat ve harman gecikmeden yapılmalıdır. Tarlada kalan artıklar pulluk ile derine gömülmeli veya yakılmalıdır. Ürün çuvallar içinde, temizliği yapılmış, ilaçlanmış, pencerelerinde tel kafes olan ambara konulmalıdır.

İlaçlı Mücadele
İlaçlı mücadelede, boş ambar ilaçlaması, koruyucu ilaçlama ve gazlama uygulanır.

Boş Ambar İlaçlaması
Ürün ambara alınmadan 15-20 gün önce yapılır. Boş ambarın temizliği, bakım ve onarımı yapılır. Ambarın tüm yüzey alanı ilaçlanacak şekilde ilaç miktarı ayarlanır ve tavsiye edilen bir ilaçlama yapılır.

Koruyucu İlaçlama
Bu ilaçlama ambarda döl vermeye devam eden böceklerin zararını ve yılda tek döl veren böceklerin ertesi yıla geçişini önlemek için tahıl kısmında anlatıldığı gibi yapılır.

Gazlama
Hasattan önce böcekli olan her türlü baklagil tohumlarının hepsi hasattan sonra gazlanmalıdır. Gazlama tekniği tahıl kısmında anlatıldığı gibi yapılır.

EKMEK BÖCEĞİ ( Stegobium paniceum L. ) Yassı görünümde ,kırmızımtırak kahverengidir. Önemli bir kiler zararlısıdır. Özellikle el dokunulmamış besinlerde zarar yaparlar. Erginler kozmopolitken larvalar polifaktır. Eski mobilyalarda ,bambu, söğüt dallarından yapılmış sepetlerde ,deri ,eski kitap ,kitap ciltleri ,yiyecek maddelerinden ise bilhassa ekmek ,şehriye makarna ,tıbbi ecza maddelerinde ,kuskusta ,fasulye ,nohut ,bulgur,pirinç ,çay ,kahve ,fındık ,ceviz,kuru meyveler v.s gibi geniş bir alanda zarar yaparlar. İstanbul kütüphanelerinde eski kitap ciltlerinde tamir edilmeyecek zararlar yaptıkları gözlenmiştir. Yumurtaların bir ucu ufak nokta halinde kabarcıklar ihtiva eder. Başlangıçta beyaz olan yumurtalar sonradan porselen rengini alır. Kuraklığa dayanıklıdır. Oda sıcaklığında 4-12 günde açılırlar. Larvalar kıvrık şekilli olup sarımsı beyaz ve parlak renktedir. Başının üzerinde uzun kıllar bulunur.
Metathorax ve abdomen üzerinde de kıllar vardır. Yumurtadan çıkan larva paketlerdeki çatlaklardan içeri girip tane içerisinde tüneller açarlar. Larva taneyi delecek güçte değildir, bu yüzden taneye girecek delik arar. Açtığı tüneller genellikle kısadır. Pup yiyecek maddeleri arasında oluşan kokonların içindedirler. Rengi beyazımtırak olup erginin morfolojik özelliklerini gösterir.
Ergin esmer sarıdan kestane rengine kadar değişir. Vücut kıllarla kaplıdır. Baş üstten bakıldığında üçgen şekilli kubbe görünümündeki pronotumun altına gizlenmiştir. Üzerlerinde sarı kestane renginde tüyler bulunur. Antenleri 5 halkalıdır.Gözler başın yanlarında olup çıkıntılıdır. Kanatlar daha fazla kızıl ,üzeri küçük kabarık noktalar ve ince tüylerle kaplıdır. Ayrıca kanatlar üzerinde boydan boya hat şeklinde dizilmiş noktalar vardır.

KAHVE KURDU (Araecerus fasciculatus Deg.) Açık benekli ve koyu kahverengidir. Öncelikle mısırda olmak üzere kakao ve kuru kahve tanelerinde ,kuru meyvelerde ,kuru baklalarda ,cevizde ,misket üzümü çekirdeklerinde ,sebze tohumları ve her türlü tohumda ,yer elmasında ,tıbbi ilaç bitkilerinde ama özellikle kakao ve kahvelerde görülür. Az da olsa hububat tanelerinde de görülür.
Yumurta ;Erginleri mısır tarlalarına giderek ,mısır koçanlarına yumurtalarını bırakırlar. Güney memleketlerinde yumurtalar kahve ,kakao ve mısır tanelerine bırakırlar. Yumurtaların bir ucu yuvarlak diğer ucu hafif sivridir. Rengi sarımsı beyazdır. Yumurtalar 5-7 günde açılırlar. Larva; Ayaksız ve üzeri uzun bol kıllarla kaplı larvalar hafif kavisli ,başı sarı ,mandibulaları ise koyu renklidir. Tane içinde kıvrık vaziyette bulunurlar. Yumurtadan çıkan larvalar zarar verecekleri tanelere saldırırlar. Onları delerek galeriler açarlar.
Pup ; Renk başlangıçta beyazımsı iken daha sonra koyulaşır. Karın yüzeyinde anten ,kanat ve bacak izleri belirgindir. Vücut halkaları ve pronotom üzerinde kıllar mevcuttur. Ergin ; Vücutları ovaldir. Donuk esmer ,kahverengi,gri ,kumral ince çizgilerle örtülüdür. Baş genişliğine pronotoma bitişiktir. Gözler yan tarafta çekik vaziyettedir. Uzun ve kızılımsı antenleri vardır. Son üç halkası oldukça gelişmiş ve koyu renklidir. Şaşılacak kadar uzun ayakları vardır. Tropik bölgelerde ve sıcak depolarda 8-10 nesil verirler. Menşeinin Hindistan olduğu ancak ticaretle diğer bölgelere yayıldığı bilinmektedir.

YÜN BÖCEĞİ (Attagenus megatoma F.) Koyu kırmızımsı kahverenginde ,siyaha çalan renkte böceklerdir. Un değirmenlerinde ,buğday depolarında ,dükkanlarda ,makarna fabrikalarında ,kilerlerde ,hayvani mahsullerde ,yemek artıklarında ,hayvan küspelerinde ,ipek böceği kokonlarında ,ipek elbiselerde tekstil ürünlerinde ,halı ,kilim ve böcek koleksiyonlarında , kürklerde ,kuş tüylerinde ,balık ve kemik unlarında zarar yapan kozmopolit bir böcektir. Yumurtalar ;uzun elips şeklindedir. Beyazımsı gri hafif mavimsi bir görünüştedir. Yumurtalar gruplar halinde topluca bırakılırlar. Kuluçka süreleri 5-24 iken bu süre labaratuvar şartlarında 7-10 gün olur.
Larva ; Kırmızımsı yahut parlak dir. Vücutlarının üstü kısa kıllarla kaplıdır. Karnın son kısmında uzun bir kıl demeti bulunur. Karın halkalarının arka kenarı üzerinde kırmızı renkli ,arkaya doğru yatık ,uzun kıllar vardır. Başta da ince uzun ,sık demet şeklinde kıllar mevcuttur. Larva bu karekteristik özellikleriyle kolayca tanınır. Larvaların tam gelişmesi için 1 yıl gibi bir süreye ihtiyaç vardır. Larvanın son kısmında uzun diken gibi kıllardan oluşmuş bir kuyruk vardır. Pup ; sarımtırak renklidir. Vücutların üzeri ince kıllarla örtülüdür. 

İletişim

KORUMA MÜHENDİSLİK
Çevre Sağlığı Bilimi
Pirireis Caddesi No:1/C 17100 ÇANAKKALE
Tel : 0-286-213 55 31
 Fax : 0-286-213 37 39 
 
Web  : www.korumamuhendislik.com.tr
E-Mail :
info@korumamuhendislik.com.tr