icon
icon
icon
icon

KORUMA MÜHENDİSLİK : Gümrüklü Sahalarda İlaçlama Hizmeti Sunmaktadır...

Haşere Mücadelesi

Yaşam ve üretim sahalarımızın hemen her noktasında karşılaştığımız bu canlılar ile mücadeleye başlarken bilinmesi gereken ilk konu hamamböceklerinin davranış ve biyolojileridir. Arzu edilen başarı ancak bu canlılara ait özelliklerin mücadelenin yapılacağı sahanın tüm koşulları ile birlikte yorumlanması ile oluşturulacak mücadele programının uzman personellerce yürütülmesi ile yakalanabilmektedir.

Mücadele programı gıda sanayinde bir noktada yürütülecek ise kültürel, fiziksel ve mekanik mücadele yöntemleri öncelikli olarak kullanılmalıdır. Tür ve popülasyon tespitine yönelik mekanik ve yapışkanlı yakalama tuzaklarından istifade edilmelidir. Düzeltici ve önleyici faaliyetler kimyasal mücadele olmaksızın planlanmalı bu faaliyet ve önlemlerin yeterli kalmaması durumunda baş vurulacak kimyasal mücadelede çevre ve insan sağlığı riskleri göz önüne alınarak seçilecek preparatlar ile mücadele yapılmalıdır.

Bu yaklaşım ile biz Koruma Mühendislik olarak sizlere altta belirttiğimiz uygulama yöntemleri ile hizmet sunuyoruz.

Pompa (pulverizatör) uygulamaları: Haşere öldürücü kimyasal (insektisit) basınçlı pompalar aracılığı ile yüzeylere doğrudan püskürtülür. Bu yüzeylere temas edecek olan haşereler ilacın kalıcı (rezidüel) etkisi sayesinde kısa süre içerisinde ölecektir. Kullanılacak olan ilaç buharlaşma (fumigant) özelliği taşıyorsa haşereler üzerinde solunum zehiri olarakta etkili olmaktadır.

Bu pompa uygulamaları genel olarak emülsiyon konsantre (EC) ilaçların kullanıldığı kokulu ve mikro kapsül(SC) ilaçların kullanıldığı kokusuz ilaçlama olarak iki sınıfta değerlendirilmektedir.

Ana prensip hedef ve yakın çevredeki tüm intikal sahaları da dahil olmak üzere, zararlı veya vektörlerin üreme, dinlenme, gezinme ve saklanma alanları olan yüzeylerin hedef dozda insektisitle ilaçlanmasıdır. Riskli alanlardaki tüm zararlı haşerelerin yoğunluğunun mümkün olan minimum düzeye indirilmesi başarı oranının göstergesidir.

* Total ilaçlama: Böceklerin bulunabileceği tüm riskli alan ve ortamların ilaçlanması,
* Tam ilaçlama: Riskli bölgelerdeki böceklerin üreme, dinlenme, beslenme, gezinme ve saklanma alanlarının ilaçlanması,
* Etkili ilaçlama: İnsan ve hayvanlarda toksik tehlike yaratmadan hedef böcekler için etkili dozu uygulamak, * Düzenli ilaçlama: İnsektisidin kalıcı etkisini düzenli olarak sağlamak için belirli peryotlarla uygulamanın tekrar edilmesi.

Bu 4 faktörün başarısı çok büyük önem taşımaktadır. Herhangi birisinde oluşacak başarısızlık tüm operasyonu başarısız kılabilir.

Jel Uygulaması: Gerek uygulamalarda elde edilen başarılı sonuçlar gerekse insan ve çevre açısından güvenliği ile en popüler haşere mücadele yöntemlerinden biridir. Uygulamada jel halinde formüle edilmiş haşere öldürücü, damla dozlar halinde hedef noktalara bırakılır. Uygulama yeterli yoğunlukta ve doğru noktalarda gerçekleştirilmiş ise başarı çok kısa sürede gerçekleşecektir.

Jel uygulamalarının avantajları:

* HACCP ‘e uygunluk * damla halindeki dozun , doğrudan hedefe uygulanması
* Koku ve irritasyon yoktur
* çekmece ve dolapları boşaltmaya gerek yoktur
* iş akışını etkilemez
* çoğu zaman etkinlik spreylerden daha yüksektir
* aktif maddeler; fipronil, hydramethylnon ve imidacloprid: Organik fosforlular, Carbamate ve SentetikPrethiroidlerden farklı etki mekanizmaları ile bağışıklık riski taşımazlar.

ULV (HACİM UYGULAMALARI): Uygulama cihazları ile 30 ila 60 mikron boyumda damlacıklar haline getirilmiş ilaç mücadele sahası hacmine püskürtülür. Boyutları nedeni ile havada asılı kalarak tüm noktalara nüfuz eden damlacıklar son derece etkin bir mücadele oluşturur. Düşürücü (knockdown) ve haşereyi ortaya çıkarıcı (flashout) etkisi oldukça yüksek olan bu uygulama, çok özel bazı insektisitlerin kullanımı dışında kalıcı (rezidüel) etki taşımamaktadır.
   

 

İletişim

KORUMA MÜHENDİSLİK
Çevre Sağlığı Bilimi
Pirireis Caddesi No:1/C 17100 ÇANAKKALE
Tel : 0-286-213 55 31
Fax :
0-286-213 37 39 
 
Web  : www.korumamuhendislik.com.tr
E-Mail :
info@korumamuhendislik.com.tr