icon
icon
icon
icon

Kara Sinek ve Sivri Sinek Mücadelesi

KARA SİNEK MÜCADELESİ

Yüksek üreme potansiyelleri ile mücadelede istenen başarının yakalanmasını oldukça güçleştirirler.Lokal bazda yapılan mücadele çalışmaları ile kontrol altında tutulmaları çok zordur. Arzu edilen başarı yıllık mücadele programının hazırlanıp geniş bir alanda uygulanması ile sağlanır.

Karasinek ile mücadelesinde dikkat edilmesi gereken hususlar:
* Karasineklern üreme alanı her türlü organik atıktır. Bu atıkların bulunduğu çöplük ve gübrelikler başlıca üreme noktalarıdır.
*  Üreme noktalarında yürütülecek larva mücadelesi sorunu önemli ölçüde çözebilmektedir
*  Üreme noktalarında alınacak kültürel ve fiziksel önlemler kimyasal mücadele kadar önem taşır.
*  Uçkun mücadelesi; daha çok lokal alanlarda çözüm getirir. Boyama, sprey, granül yem uygulama ve sınırlı hacim mücadelesi genel ergin karasinek kontrol yöntemleridir. *  Uçkun mücadelesinde açık alanda yapılacak sisleme uygulaması için karasineklerin daha aktif oldukları sabah erken saatler tercih edilmelidir.
*  Karasinek ergin ilaçlarında çekici feremonlar kullanılması başarı derecesini yükseltir.
*  Ergin mücadelesi kapalı alanlarda yapılıyor ise kimyasal mücadele dışında, sineklikler, hava perdeleri, EFK ve EFC lerden yararlanılır.

SİVRİ SİNEK MÜCADELESİ

Sivrisinek mücadelesinde temel kaide çevresel ve iklimsel verilerin değerlendirilmesi sonucu oluşturulacak yıllık mücadele programının harfiyen uygulanmasıdır.
Bu program hazırlanırken;

* Bölgenin iklimsel verileri incelenir
* Çevrenin fiziki ve coğrafi özelliklerini belirten krokiler hazırlanır.
Su kaynakları ve durgun su birikintileri tespit edilerek krokiye işlenir.(Tür tayini yapın, baskın türlerin biyolojisini araştırın.Üreme alanlarını bulun, bölge keşfini eksiksiz yapın.)
* Keşif sonrası oluşan bilgileri içeren harita hazırlayın.
* Biyolojik zenginliği olmayan ve fiziksel olarak yok edilmesi mümkün olan üreme alanlarını yok edilir
* Sivrisinek mücadelesinin temeli larvasidal uygulamalara bağlıdır.

Sivrisinek kontrolünde larva mücadelesi problemi %90 oranında çözmektedir.

Ancak;
1. Alana göre Formulasyon seçiniz.
1.1. Kirlilik
1.2. Derinlik
1.3. Akıntı durumu
1.4. Vejetasyon (otluluk)

2. Hava ısısı 15oC’nin altına düşmediği her dönem yapılmalıdır. (Her mevsim mücadele gerekir.)
3. Toksikolojik olarak güvenli ürünler kullanılmalıdır.
4. Geniş saha deneyleri ile etkinliğini ıspatlamış larvasitler seçilmelidir. Referans WHOPES / EPA olmalıdır.
5. Uçkun populasyonunun yükseldiği durumlarda lokal alanlarda alan sislemesi yapılmalıdır.Bu mücadele için sivrisineklerin aktif oldukları gün batımı saatleri tercih edilmelidir. Bununla birlikte problem kaynağını bularak hemen larvasidal uygulamaya geçilmelidir. Böylece probleme kalıcı çözüm sağlanmış olur.
   

 

İletişim

KORUMA MÜHENDİSLİK
Çevre Sağlığı Bilimi
Pirireis Caddesi No:1/C 17100 ÇANAKKALE
Tel : 0-286-213 55 31
Fax :
0-286-213 37 39 
 
Web  : www.korumamuhendislik.com.tr
E-Mail :
info@korumamuhendislik.com.tr