icon
icon
icon
icon

Haccp Gıda Güvenliği

Pest Kontrol ve Haccp

Haccp; gıda işleme ve üretme tesislerinde, tehlikenin oluşabileceği önemli noktalarda, tehlikenin gerçekleşmesini engellemek için önlem almaya dayanan bir kontrol sistemidir. Gıda üretim sektörünün HACCP standartlarını yakalamasında doğru haşere kontrol programlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle Koruyucu bir haşere kontrol programı şunları içermelidir.


1-) Haşere kontrol prosedürü ve çizelgeleri

2-) Kontrol uygulamalarının kayıtları ve raporları

3-) Ayrıntılı hazırlanmış tesis içi kritik kontrol noktaları ve denetimi programı